• nagrodzone

  Lorem ipsum dolor Phasellus nec mi
  Morbi turpis risus

 • architektura

  Lorem ipsum dolor Phasellus nec mi
  Morbi turpis risus

 • pozostałe

  Lorem ipsum dolor Phasellus nec mi
  Morbi turpis risus

BAAAS

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ NA TERENIE POMIĘDZY ULICAMI CYNKOWĄ I KOKOTA W RUDZIE ŚLASKIEJ

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Cynkową i Kokota w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach, zabudową niską, jednorodzinną.

Teren opracowania leży w dzielnicy Bielszowice w Rudzie Śląskiej, od północy przylega częściowo do ulicy Cynkowej, od południa do zespołu parkingów osiedlowych usytuowanych wzdłuż ulicy Kokota.  

Głównym założeniem przyjętym do koncepcji zagospodarowania terenu był, wskazany przez Inwestora, wybór formy zabudowy – jako zabudowy jednorodzinnej, głównie szeregowej z niewielkim udziałem domów wolnostojących oraz nawiązanie charakterem  architektury  budynków do istniejącej zabudowy mieszkaniowej po północnej stronie ul. Cynkowej – osiedla „Cynkowa Wysoka”.

Przyjęto dwa rodzaje zabudowy: zabudowę szeregową oraz wolnostojącą.

Realizacja: 180 Creative